Khaleeji


Peacock Khaleeji - aubergine beaded

Peacock Khaleeji - aubergine beaded

Price: £56.99
Peacock Khaleeji - Light green beaded

Peacock Khaleeji - Light green beaded

Price: £56.99
Peacock Khaleeji - purple beaded

Peacock Khaleeji - purple beaded

Price: £56.99

Silver Stripe Khaleeji kaftan - green

Silver Stripe Khaleeji kaftan - green

Price: £38.00
Divine dark red khaleeji kaftan

Divine dark red khaleeji kaftan

Price: £89.99
Peacock red Khaleeji Kaftan

Peacock red Khaleeji Kaftan

Price: £56.99

Khaleeji Kaftan - royal blue

Khaleeji Kaftan - royal blue

Price: £42.99
KHALEEJI KAFTAN - royal red

KHALEEJI KAFTAN - royal red

Price: £42.99